październik 5, 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Lista placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół, którym w roku 2021 zostanie przyznane dofinansowanie.

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przedstawia listę szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego, którym w roku 2021 zostanie przyznane dofinansowanie w ramach programu.

Termin realizacji zakupów oraz sposób dokumentowana poniesionych wydatków określi umowa zawarta między Łódzkim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę/placówkę wychowania przedszkolnego.

Załącznik:
Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w 2021 r. Plik do pobrania (2 MB)