czerwiec 7, 2024

Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2024  

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany w czasie ferii letnich może być doskonałą okazją do podejmowania ciekawych i atrakcyjnych inicjatyw, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i rekreacyjnym.

W 2024 r. podczas organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, finansowanego ze środków budżetu państwa, Minister Edukacji rekomenduje, aby priorytetowo traktowano wypoczynek:

  1. promujący zdrowie poprzez zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa oraz wzmacniający zdrowie psychiczne poprzez pomoc psychologiczną i wsparcie rówieśnicze;
  2. utrwalający zasady zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej;
  3. promujący profilaktykę e-uzależnień i higienę cyfrową;
  4. uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, zachęcający i promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2024 r. ustanowionych przez Sejm RP: Marka Hłaski, abp Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Rodziny Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego i Polskich Olimpijczyków;
  5. wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
  6. integrujący społecznie dzieci i młodzież ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pochodzące z różnych środowisk, w tym mniejszościowych grup społecznych czy kulturowych, z pozostałymi uczestnikami wypoczynku, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
  7. uwzględniający działania w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej z elementami ekonomicznymi.