czerwiec 7, 2024

Nauczyciele wobec klimatu i edukacji klimatycznej

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty otrzymało informację o trwających badania naukowych pt. „Nauczyciele wobec klimatu i edukacji klimatycznej”. Badanie jest realizowane przez dr. Agnieszkę Kozłowską z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszym etapie, realizowanym w czerwcu i wrześniu br., badanie jest skierowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, i stanowi część projektu badawczego ID-UB UAM 091/12/POB5/0003.

Badanie ma postać ankiety on-line zawierającej kilkadziesiąt pytań, jest dobrowolne, anonimowe i zajmuje około 20 minut. Będzie przeprowadzone w kilkunastu wylosowanych placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w naszym województwie. Zachęcamy wylosowane placówki do włączenia się do tego projektu, poprzez rozesłanie linku do nauczycieli i umożliwienie zainteresowanym wzięcia udziału w badaniu.