lipiec 27, 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia organizacji na terenie kraju wypoczynku letniego dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w 2022 r.

  1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia organizacji na terenie kraju wypoczynku letniego dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w 2022 r., powołana zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 57/2022, dokonała analizy 3 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie.
  2. W wyniku analizy stwierdzono, iż wszystkie oferty spełniają wymogi ogłoszenia.
  3. Powierzenie organizacji wypoczynku dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego nastąpi dla części Ia, IIa i IIIa ogłoszonego zadania.
  4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.

Wyniki otwartego konkursu ofert. Plik do pobrania (49 KB)