maj 5, 2021

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – dodatkowe informacje do oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku zadłużenia 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o zamiarze zgłoszenia wypoczynku