luty 19, 2020

Oświadczenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

W związku z nieprawdziwymi zarzutami zawartymi w opublikowanym w Gazecie Wyborczej z dnia 7 lutego br. liście pani Joanny – mamy ósmoklasisty, który brał udział w konkursie przedmiotowym z chemii pt: „Ciężka praca nie popłaca, czyli czego uczy dzieci łódzkie kuratorium”, wyjaśniamy:

– wojewódzkie konkursy przedmiotowe są skierowane do uczniów uzdolnionych i zainteresowanych danym przedmiotem;
– głównym celem konkursu jest rozwijanie określonych zainteresowań;
– konkursy przedmiotowe przeprowadzane są zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, ale regulaminy tworzone są przez kuratoria oświaty, więc system kwalifikacji jest różny w poszczególnych województwach;
– komisje konkursowe pracują w oparciu o regulamin, a prace oceniane są zgodnie ze schematem odpowiedzi;
– uczniom, zgodnie z regulaminem, przysługuje odwołanie;
– zgodnie z regulaminem, w sytuacjach szczególnych Kurator Oświaty ma prawo podejmować niestandardowe decyzje – stąd wynikały działania podjęte w związku z Wojewódzkim Konkursem Przedmiotowym z Języka Angielskiego;
– przy rozstrzyganiu kwestii spornych Kurator Oświaty kieruje się dobrem dziecka i sprawiedliwym podejściem do sprawy.

Jednak, poza wymienionymi aspektami, najważniejsze jest dobro ucznia, włożony przez niego wysiłek, wykonana praca i zaangażowanie. Kuratorium pokazuje mu, że najważniejszym jest to, by w każdej sytuacji pozostać uczciwym i przyzwoitym człowiekiem.
Potwierdza to otrzymany niedawno list. Do kuratorium dotarło pismo od rodziców i nauczycieli uczniów startujących w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z historii. List, skierowany do wicekurator Jolanty Kuropatwy, jest podziękowaniem za ponowne przeliczenie dzieciom punktów uzyskanych na szczeblu rejonowym. Po ich zweryfikowaniu młodzi mogli przystąpić do dalszej rywalizacji. Jak czytamy: „Nasze dzieci odzyskały wiarę w uczciwość władz oświatowych, którym podlegają. Odzyskały motywację do dalszego zgłębiania tajników historii.”

Łódzki Kurator Oświaty
Dr Grzegorz Wierzchowski

List od rodziców i nauczycieli uczestników WKP z historii. Plik do pobrania