Czerwiec 16, 2021

Ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju realizuje ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”, którego celem jest wsparcie organizacji mających pomysły na atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w trakcie wakacji.

Do programu można zgłaszać inicjatywy obejmujące różnorodne aktywności – liczy się przede wszystkim pomysłowość i dopasowanie działań do wieku odbiorców. Wnioski o grant mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze (pełna lista organizacji uprawnionych do udziału znajduje się na stronie programu).
Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo – edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipca i sierpnia 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 pln brutto.

Link do strony programu