Czerwiec 16, 2021

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu poszukuje nauczycieli

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć na kierunkach:

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik energetyk
  • Elektromechanik
  • Technik automatyk
  • Technik elektronik
  • Technik mechanik
  • Technik spawalnictwa
  • Technik informatyk
  • Technik programista

Budujemy zespół profesjonalistów składający się z kompetentnych i kreatywnych nauczycieli wyspecjalizowanych do kształcenia w danym zawodzie.
Wymagania: wykształcenie wyższe pierwszego, drugiego stopnia o różnych specjalnościach (mile widziani inżynierowie branż: energetycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, elektronicznej).

Zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: crk@lodzkie.pl lub telefonicznie: (42) 291 97 41 lub 723 264 638.