Styczeń 14, 2022

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

W XXII edycji odbywa się pod hasłem „Kobieta i mężczyzna darem dla …..”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (w odpowiednich kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0-3, uczniowie klas 4- 6, uczniowie klas 7-8) i szkół ponadpodstawowych w 3 kategoriach:

  • 1. Literackiej (wiersz, opowiadanie, rozprawka, wywiad, list)
  • 2. Plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat)
  • 3. Multimedialnej (prezentacja, film).

Termin nadsyłania prac – 31 marca 2022 r. (decyduje data wpłynięcia pracy)

Adres organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia,
20- 722 Lublin, ul. Roztocze 14,
tel. 81 536 65 36
z dopiskiem „Konkurs o Patronie”

Współorganizatorami konkursu są: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

Karta zgłoszenia, zgoda rodziców – dołączone do Regulaminu Konkursu – znajdują się na stronie Szkoły Podstawowej nr 50. 

Link do tej strony