Styczeń 14, 2022

Informacja dla nauczycieli zainteresowanych pracą wśród Polonii i Polaków za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą corocznie kieruje nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą. Prócz zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą w miejscach przebywania szeroką działalność kulturalno-oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej kultury, sztuki, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych.

Link do strony z dodatkowymi informacjami 

Obecnie trwa rekrutacja nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji ośrodek poszukuje polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. W Argentynie i Brazylii – polonistów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach prowadzonej rekrutacji ośrodek organizuje spotkanie informacyjne w formule online 24 stycznia (poniedziałek) o godzinie 18.00 czasu polskiego.

Link do formularza rekrutacyjnego 

Na spotkaniu będzie można porozmawiać m.in. o:
– aspektach prawnych kierowania do pracy za granicą
– wymaganiach formalnych
– możliwościach rozpoczęcia / kontynuacji awansu zawodowego
– doświadczeniach nauczycieli skierowanych m.in. do Brazylii.