Grudzień 3, 2021

Nauczanie zdalne języków obcych na etapie wczesnoszkolnym – zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie w formule blended learning na temat: Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym.

Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, doskonalących warsztat doradztwa metodycznego w zakresie doboru optymalnych metod, form, narzędzi TIK i środków dydaktycznych podczas zdalnego nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz do zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu pracy nauczycieli języków obcych.

Szkolenie odbędzie się na platformie Moodle Ośrodka Rozwoju Edukacji w terminie 3-12 grudnia 2021 r. 

Link do strony ze szczegółowymi informacjami