Sierpień 31, 2017

Narady przed inauguracją nowego roku szkolnego [PREZENTACJE]

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym kurator Grzegorz Wierzchowski spotkał się z dyrektorami przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych z Łodzi i województwa.

W poniedziałek – pierwszym dniu narad – kurator odwiedził Piotrków Trybunalski. Głównym tematem spotkania z dyrektorami tamtejszych szkół i placówek był nowy rok szkolny, szczególnie w kontekście zmian związanych z wchodzącą w życie reformą oświaty.
– To największa reforma edukacji od 18 lat. Nienarzucona w zaciszu gabinetów. Reforma szeroko przekonsultowana i oczekiwana przez społeczeństwo – powiedział na powitanie kurator.
Przypomniał jej główny cel: szkoła przygotowując uczniów do rozwiązywania testów ma przygotować ich również do rozwiązywania problemów. Oprócz praktycznych umiejętności przekazywać wiedzę, dzięki której uczniowie stawać się będą dobrymi obywatelami i Polakami.
Wiele słów kurator poświęcił zmianom w szkolnictwie zawodowym, które mają doprowadzić do powiązania oferty nowych szkół branżowych z oczekiwaniami pracodawców. – Nie może być tak, że absolwenci nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy pracowników, bo szkoły kształcą w kierunkach, na które nie ma zapotrzebowania – mówił. Przedstawiając priorytety polityki oświatowej państwa szczególnie podkreślił kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów (zwłaszcza w kontekście narastającej cyberprzemocy) oraz wychowawczą rolę szkoły. – Każdy nauczyciel jest również wychowawcą, nawet jeśli nie ma swojej klasy – przypomniał kurator.
Na zakończenie Grzegorz Wierzchowski podziękował dyrektorom szkół za zaangażowanie w reformę oraz poprosił, by w jej premierowym roku żaden uczeń i żaden rodzic nie pozostał bez opieki i pomocy.

W tym samym dniu w Skierniewicach z dyrektorami tamtejszych szkół i placówek spotkała się Elżbieta Ratyńska. Łódzka Wicekurator Oświaty przedstawiła główne założenia reformy. Podobnie jak kurator podkreśliła, że szkoła powinna kształtować charaktery młodych ludzi. Zachęcała do promowania wśród uczniów postawy patriotycznej nie tylko poprzez nauczanie historii, ale również m.in. odwiedzanie ciekawych wystaw, miejsc pamięci.
– Proszę, byście w nadchodzącym roku pamiętali państwo o wolontariacie – zaapelowała wicekurator, przypominając, że pomaganie innym to również doskonała lekcja wychowawcza.

We wtorek Łódzki Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorami szkół i placówek w Sieradzu, a w środę w Łodzi. Reforma i nowe wyzwania dla szkół nie były jedynym tematem rozmowy. Podczas zebrań dyrektorzy otrzymali informacje m.in. o najważniejszych wnioskach z kontroli przeprowadzonych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi, kontynuowanych i nowych programach MEN oraz zmianach w oświatowym prawie, również w obszarach nie związanych bezpośrednio z reformą systemu edukacji. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy omówili wyniki tegorocznych egzaminów w gimnazjach, szkołach zawodowych i maturalnych.

Prezentacje z narad – pliki do pobrania

Zmiany w przepisach prawa oświatowego – pobierz plik
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) – pobierz plik
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (szkoły ponadgimnazjalne) – pobierz plik