marzec 20, 2018

Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Katolickich w Łodzi

Sztandar z wizerunkiem papieża Jana Pawła II – patrona szkoły – poświęcił w piątek biskup Marek Marczak. W uroczystej mszy św. wspólnie ze społecznością szkolną uczestniczyła wicekurator oświaty Elżbieta Ratyńska.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Baczyńskiego w Łodzi rozpoczęło działalność 16 marca 1991 roku, jako pierwsza szkoła prowadzona przez Archidiecezję Łódzką. W piątek, dokładnie 27 lat później, podczas mszy św. odprawionej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Zespół Szkół im. Jana Pawła II otrzymał nowy sztandar.

W uroczystej liturgii celebrowanej przez biskupa Marka Marczaka udział wzięli m.in. ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, Elżbieta Ratyńska, wicekurator oświaty, uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz przyjaciele szkoły. Po poświęceniu sztandar z wizerunkiem patrona przekazał uczniom dyrektor placówki – ks. Tomasz Wojciechowski.

Zespół Szkół Katolickich przy ulicy Baczyńskiego w Łodzi tworzyły do września 2017 roku liceum ogólnokształcące i gimnazjum (otwarte w 1999 r.). W związku z reformą edukacji oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, wraz z początkiem roku szkolnego 2017/18 działalność rozpoczęła Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.