Kwiecień 8, 2021

Nabór do projekty edukacyjnego „Architekci wiedzy”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi.

Publiczna Szkoła Podstawowa Kornelówka-Przystań jest jedyną na terenie miasta Łodzi szkołą realizującą taki projekt współfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół, w tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa łódzkiego; po 8 os. z każdej szkoły w tym:

  • 4 nauczycieli na poziomie 1-3
  • 4 nauczycieli na poziomie 4-8

z obszaru: językowego, informatycznego, przyrodniczego i matematycznego

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi oferuje: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne w tym superwizje, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań.

Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń „Architekci wiedzy” trwać będzie od 12 kwietnia do 24 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie wraz z regulaminem udziału zostaną przekazane do każdej szkoły w województwie łódzkim drogą e-milową.

Link do informacji o projekcie na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań