grudzień 3, 2020

„Na Dziewanny” – perła wśród szkół

Jest najlepszą szkołą dla niewidomych w Polsce. Nie ustępuje najnowocześniejszym ośrodkom na zachodzie Europy. Kształci od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, branżową, liceum i kursy przysposabiające do zawodu.– Naszym celem nadrzędnym jest włączenie społeczne – mówi dyrektor Anna Tomaszewska. To właśnie pani dyrektor wraz z nauczycielami, pedagogami, rehabilitantami i pracownikami oraz rodzicami, wkładając serce i angażując każdy swoje zdolności, zadbali, by szkoła „Na Dziewanny” stała się elitarną placówką. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych za cały trud, pracę i wkładaną w to pasję, podziękował kurator Waldemar Flajszer. – Jestem zbudowany państwa zaangażowaniem i poświęceniem – podkreślał goszcząc w szkole. W spotkaniu uczestniczyła także wizytator placówki – Teresa Lasota.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, popularnie nazywany Łódzką Szkołą dla Słabowidzących i Niewidomych „Na Dziewanny”, jest kolejnym przykładem, jak przy współpracy z organem prowadzącym, stworzyć dzieciom doskonałe warunki do nauki, rehabilitacji i rozwoju. Położona w pobliżu Lasu Łagiewnickiego placówka prowadzi kształcenie na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest ważnym i cenionym centrum edukacji, rewalidacji i doradztwa dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i ich rodzin. W przeciągu kilku lat szkoła – jeden z dziesięciu takich ośrodków w Polsce – stała się najlepszą w kraju. Z imponującą bazą, doskonale wyszkoloną kadrą i pomysłami, które procentują postępami w rozwoju podopiecznych i ich samodzielnością. Tu odbywają się kursy specjalistyczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi niewidomymi, stąd też wyszło ujednolicenie brajlowskich arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów.

Szkoła kształci, rehabilituje począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspiera rodziców, ale też daje zawody. To „Na Dziewanny” swoje szlify zdobywają najlepsi masażyści, którzy potem od razu otrzymują pracę. Także młodzi, kształceni jako technik obsługi turystycznej.  Bo placówka pokazuje, nie tylko swoim uczniom, że w niepełnosprawności nie ma barier. I że dobrze pokierowane nauczanie przynosi efekty i pokazuje świat . A motto szkoły: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze” tylko wzmacnia starania i pracę wszystkich zaangażowanych w pomoc dzieciom z dysfunkcją wzroku.

Poniżej galeria zdjęć z wizyty kuratora oświaty w Łódzkiej Szkole dla Słabowidzących i Niewidomych „Na Dziewanny”