marzec 9, 2022

Zaproszenie do udziału w programie „Nawigacja w każdą pogodę”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zaprasza szkoły z województwa łódzkiego do udziału w programie „Nawigacja w każdą pogodę”

„Nawigacja w każdą pogodę” to udostępniany nieodpłatnie pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

Pakiet narzędzi „Nawigacji w każdą pogodę” składa się z zestawu ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz z materiałów merytorycznych opracowanych w formie inspiracji do pracy z:

  • młodzieżą, 
  • rodzicami,
  • nauczycielami.

Pakiet ten zawiera również:

  • gotowe scenariusze pięciu zajęć profilaktycznych dla szkoły podstawowej,
  • gotowe scenariusze warsztatów dla rodziców,
  • dedykowaną aplikację internetową.

Link do szczegółowych informacji o programie

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zachęca również do korzystania z dostępnego na stronie internetowej „Narzędziownika”, w którym znajdują się dziesiątki aktualnych materiałów merytorycznych (badania, raporty, artykuły w formie prezentacji) przygotowanych jako wsparcie dla wychowawców i rodziców.

Link do „Narzędziownika”