czerwiec 25, 2021

Konferencja online dotycząca wsparcia dzieci i młodzieży po powrocie do szkoły w czasie pandemii

16 czerwca 2021 r. w godzinach 10 – 12.30 odbyła się wojewódzka konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 oraz PPP nr 6 w Łodzi. Konferencja dotyczyła wsparcia dzieci i młodzieży po powrocie do szkoły w czasie pandemii.

Po powitaniu zgromadzonych online uczestników konferencji przez pana Andrzeja Krycha, Łódzkiego Wicekuratora Oświaty, o wprowadzenie do zagadnienia konferencji została poproszona pani dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie Pani Aleksandra Włodzimierska, psycholog PPP nr 6 w Łodzi, przedstawiła prezentację pt. ”Uczeń w kryzysie covidowym – wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży”. Dokonując przeglądu badań, skupiła się na trudnościach emocjonalnych i zaburzeniach psychicznych jakie pojawiły się u dzieci i młodzieży w okresie pandemii, wpływie nauczania online na funkcjonowanie poznawcze uczniów, kryzysie psychicznym powracających do szkoły uczniów, oraz obrazie szkoły po pandemii.

W dalszej kolejności pani Magdalena Żydek, psycholog PPP nr 2 w Łodzi, skupiła się na „Roli nauczyciela”, potrzebie rozwijania relacji interpersonalnych, integracji zespołu klasowego, dostrzegania uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia.
Następnie pani Anna Pietrzak, oligofrenopedagog PPP nr 2 w Łodzi, wskazała na „Rolę rodzica”: potrzebę wsparcia i akceptacji przez nich dzieci, obserwacji zmian w zachowaniach dzieci, wspólnego szukania rozwiązań oraz zadbania o rozwój społeczny i fizyczny.

W dalszej kolejności pani Paulina Mołda, psycholog PPP nr 2 w Łodzi, omówiła „Rolę specjalisty” w udzielaniu wsparcia merytorycznego placówkom oświatowym, dokonywaniu specjalistycznej diagnozy i terapii dzieci doświadczających trudności w obliczu pandemii, udzieleniu wsparcia rodzicom w zakresie zgłaszanych trudności, podejmowania działań psychoedukacyjnych.

Na zakończenie panie psycholog z PPP nr 6 w Łodzi Justyna JesieńAgnieszka Wołejko-Marat zaprezentowały materiał przygotowany na szkolenie dla rodziców „Rodzicu, powrót do szkoły i co dalej?” jako propozycję do wykorzystania przez szkoły na spotkaniach i rozmowach z rodzicami.
Prowadziła, podsumowała i zakończyła konferencję pani wizytator Romana Cybulska.

Link do materiałów pokonferencyjnych

Uwaga: Materiały pokonferencyjne dostępne po zalogowaniu. Dane do logowania zostały przekazane dyrektorom szkół drogą mailową.