marzec 25, 2024

Konsultacje z nauczycielami skierniewickich szkół

O zmianach w oświacie, wsparciu ze strony kuratorów dla dyrektorów szkół i podstawie programowej, której odchudzenie da nauczycielom więcej przestrzeni na pracę z uczniem, mówiła na spotkaniu z dyrektorami i nauczycielami ze skierniewickich szkół Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Z nauczycielami rozmawiał też poseł Adrian Witczak, reprezentujący sejmową komisję edukacji, nauki i młodzieży. W spotkaniu, które odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach, wziął także udział łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski oraz dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Skierniewicach Ewa Szymczyk. Samorząd reprezentował wiceprezydent Skierniewic Jarosław Chęcielewski.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer podkreślała, że najważniejsze w zrealizowanych i przygotowywanych  zmianach w oświacie jest pokazanie, iż władza ma zaufanie do nauczyciela. I że chce go wspierać. Dlatego to nauczyciele, którzy najlepiej znają potrzeby uczniów i obserwują ich rozwój, będą mieć duży wpływ na wprowadzane reformy. Stąd odbywające się w różnych miejscach spotkania z przedstawicielami oświaty, rozmowy i konsultacje. – Nic o was bez was – mówiła Katarzyna Lubnauer, zapewniając o współpracy ze związkami zawodowymi i wsłuchiwaniu się w ich opinie.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania w Skierniewicach