styczeń 12, 2024

Komunikat w sprawie organizacji etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z zapisami rozdz. 4. pkt. 23 regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych etap rejonowy poszczególnych konkursów odbędzie się w szkołach wskazanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Wykaz szkół zawarto w załączniku.

Uczestników etapu rejonowego prosimy o:

  • przybycie do wskazanej szkoły 30 minut przed rozpoczęciem konkursu,
  • zgłoszenie się z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz wypełnioną kartą kodową (załącznik 4 regulaminu).
  • zabranie z sobą butów na zmianę lub ochraniaczy na obuwie.

Wykaz szkół. Plik do pobrania (39 KB)