listopad 8, 2018

Konkurs plastyczny „Niepodległa na afiszu”. SP nr 6 w Kutnie

Temat wydarzenia: Konkurs plastyczny „Niepodległa na afiszu”
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie 
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Anita Lemańska
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Wiesław Zwarycz

Zgodnie z przyjętym projektem edukacyjno-patriotycznym „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie odbył się konkurs plastyczny „Niepodległa na afiszu”. Każda klasa wraz  z wychowawcą wykonywała jeden plakat w  formacie A1 dotyczący wybranych wydarzeń z dziejów historii Polski z okresu 1918-2018.

W ten sposób powstały 22 prace, ukazujące przełomowe chwile w dziejach naszego kraju.
Z prac tych została stworzona wystawa historyczna dla całej społeczności szkolnej.
Wystawa będzie dostępna 2 – 16  listopada 2018 r. 
Organizatorami konkursu byli: Agnieszka Klepczarek, Anita Lemańska i wychowawcy klas I-VIII.