Maj 11, 2020

Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego. Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego do następujących placówek doskonalenia nauczycieli:

  1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,
  2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
  3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu,
  4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Ogłoszenie o konkursie. Plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy kandydata. Plik do pobrania

Więcej informacji o naborach kandydatów na nauczycieli-doradców metodycznych i ich wynikach – w zakładce Doradztwo metodyczne. Link