październik 3, 2022

Kampania Kolejowe ABC II – zaproszenie do konkursu

Rozpoczął się konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo” realizowany w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Organizatorem jest Urząd Transportu Kolejowego, adresatami – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI.

Konkurs polega na wykonaniu dowolnej pracy plastycznej pokazującej miasteczko Peronowo lub jego fragment.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody, m.in. profesjonalny plac do zabaw i ćwiczeń wraz z montażem dla szkoły, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy, czy wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę.
Prace należy wysyłać do 31 października 2022 r. Patronat nad Kampanią Kolejowe ABC II sprawują Minister Edukacji i Nauki oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Link do strony z dodatkowymi informacjami o konkursie