Czerwiec 30, 2017

Informacja dla dyrektorów szkół dotycząca wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej w roku 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

W związku z wyborem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej w roku 2017, uprzejmie proszę o to, aby podejmowane decyzje opierały się na jasnych i merytorycznych podstawach, zwłaszcza w kontekście ewentualnych praktyk stosowanych przez niektórych przedstawicieli handlowych wydawców oferujących szkołom korzyści w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z treścią art. 22d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), zakazane jest oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a także oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. Działania takie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

                                                                                                                                            Łódzki Kurator Oświaty

                                                                                                                                            dr Grzegorz Wierzchowski