Luty 21, 2020

Eliminacje do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe,

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi otrzymał zadanie przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2020 r. Ze względu na założenie, że eliminacje we wszystkich województwach powinny odbywać się w ten sam sposób, Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” opracowało regulamin zawodów sportowo – obronnych do przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowany termin przeprowadzenia zawodów (eliminacji wojewódzkich) to 25 maja 2020 roku na terenie 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.

Ze strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi odpowiedzialnymi za przedmiotowe przedsięwzięcie zostali wyznaczeni: Ppłk. Piotr Chrzanowski, tel. 261 444 375, Kpt. Marcin Cieplucha, tel. 261 444 360.

Prosimy o przesłanie informacji czy szkoła deklaruje chęć udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu na adres mailowy: jwelhan@kuratorium.lodz.pl do 27 lutego 2020 r. do godziny 15.30.

W załączeniu:

Pismo skierowane do Łódzkiego Kuratora Oświaty wraz z Regulaminem zawodów

Karta zgłoszenia szkoły

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Zgoda na udzielenie pomocy ambulatoryjnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych