listopad 23, 2022

Bezpieczne praktyki i środowisko – bezpłatne kursy online

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym celem jest upowszechnianie w formie kursów online wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas praktyk, staży oraz pracy.
Poprowadzą je specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Link do strony z dodatkowymi informacjami i formularzem zgłoszeniowym