Lipiec 24, 2020

„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” – projekt skierowany do uzgodnień i konsultacji

Minister Edukacji Narodowej skierował 23 lipca br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt części szczegółowej strategii na rzecz rozwoju umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Link do artykułu na stronie internetowej MEN