sierpień 4, 2022

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych

Każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia podlega obowiązkowi nauki. Oznacza to, że ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki prezentuje szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Link do informacji o rekrutacji na stronie internetowej MEiN