październik 3, 2022

Zaproszenie do udziału w konkursie o Portugalii

Centrum Języka Portugalskiego przy UMCS w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Portugalii i krajach portugalskojęzycznych. 

Głównym celem konkursu jest upamiętnienie 50. rocznicy uchwalenia Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa UNESCO. Adresatami są uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Prace przyjmowane są do 25.11.2022 r. 

Link do strony z dodatkowymi informacjami o konkursie