Sierpień 14, 2019

Zaproszenie do udziału w akcji „Przerwany marsz…”

Akcja ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Wydarzenie będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Organizatorzy zachęcają, by 2 września 2019 r. uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny. W ten sposób w całej Polsce stworzymy możliwość międzypokoleniowego dialogu, który będzie cennym doświadczeniem dla uczniów.

MEN zachęca szkoły do udziału w akcji. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.przerwanymarsz.pl

Jednym z elementów akcji jest dzielenie się jej przebiegiem i efektami. Na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych warto publikować zdjęcia ze szkolnych klas z udziałem Seniorów, z hasztagiem: #PrzerwanyMarsz.

Współorganizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Dumni z Polski, Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.