Wrzesień 3, 2019

Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 w Wieluniu

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski powitał nowy rok szkolny wspólnie ze społecznością Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. W inauguracji 2 września uczestniczył także wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Wojewódzkie uroczystości z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego rozpoczęły się od mszy św. w Kościele pw. Bożego Ciała w Wieluniu. Następnie uczestnicy zebrali się w nowym budynku warsztatów budowlanych przy Zespole Szkół nr 1. 

Czas i szczególne miejsce wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego sprawiły, że w przemówieniach uczestników nie mogło zabraknąć nawiązań do obchodów 80. rocznicy agresji niemieckiej na Polskę. Do uroczystości zorganizowanych w niedzielę w Wieluniu odniósł się m.in. wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. – Wczoraj piękne uroczystości, znakomite, mądre przemówienia prezydentów Polski i Niemiec. Myślę, że symbolicznie ten rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się tutaj wczoraj w Wieluniu od pięknej lekcji historii – powiedział wicewojewoda.

Do wydarzeń sprzed 80 lat nawiązał w swoim przemówieniu także kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. – Jesteśmy w mieście, które tak okrutnie zostało doświadczone przez historię. Jako pierwsze zbombardowane przez Niemców w pierwszych minutach II wojny światowej stało się symbolem okrucieństwa tej wojny. Ale to miasto jest także symbolem przyszłości i ta szkoła jest symbolem przyszłości, liderem zmian w szkolnictwie branżowym – mówił kurator. Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że reforma edukacji prowadzana przez rząd to nie tylko zmiany w strukturze szkół i wydłużenie procesu kształcenia, ale przede wszystkim dążenie do wprowadzenia nowej jakości w edukacji. Tak, by szkoła przygotowywała młodych ludzi do radzenia sobie w dorosłym życiu. Czyniła z nich dobrych pracowników znających się na najnowszych technologiach, ale też ułatwiła im dalszą edukację na studiach. – Chcemy, aby szkolnictwo branżowe było chętnie wybieranym kierunkiem edukacji, kierunkiem nowoczesnym, kształcącym w ścisłej współpracy z pracodawcami – dodał kurator.

Doskonałym przykładem nowoczesnej praktycznej nauki zawodu jest otwarty podczas inauguracji budynek warsztatów budowlanych, gdzie, jak podkreślała dyrektor ZS nr 1 Elżbieta Urbańska-Golec, prawie wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały wykonane przez uczniów i nauczycieli szkoły. – Niezwykle cenna okazała się współpraca z firmami budowlanymi, które przekazały nam materiały i technologie. Planowaliśmy tak prace, aby móc łączyć poszczególne etapy z możliwościami organizacyjnymi kształcenia praktycznego w naszej szkole – mówiła dyrektor ZS nr 1 w Wieluniu.

Inauguracja nowego roku szkolnego była okazją do wręczania panu Zbigniewowi Wiśniewskiemu aktu powierzenia stanowiska dyrektora I LO na kolejne pięć lat, a także do wręczenia aktów awansu zawodowego 13 nauczycielom mianowanym ze szkół prowadzonych przez powiat wieluński i gminę Wieluń.

Uroczystość uświetnił występ chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Poniżej galeria zdjęć z wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 w Wieluniu.