luty 13, 2024

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji w roku szkolnym 2023/2024

Pan Janusz Brzozowski, p. o. Łódzkiego Kuratora Oświaty serdecznie zaprasza uczniów – stypendystów oraz ich opiekunów z terenu województwa łódzkiego na uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji.

Uroczystość odbędzie się dnia 29 lutego 2024 r. o godzinie 10.00 w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi, przy ulicy dr. Stefana Kopcińskiego 8/12.

Ze względu na zapewnienie miejsc siedzących uczestnikom uroczystości, uprzejmie prosimy o przybycie jednego nauczyciela – opiekuna stypendysty (ów) z danej szkoły.