grudzień 2, 2022

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki organizuje dwuletni cykl certyfikowanych przez MEiN szkoleń „Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa”, adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Szkolenie składa się z wykładów historycznych prowadzonych przez badaczy tematu oraz części warsztatowej w oparciu o materiały edukacyjne IPN. Pierwszy etap szkoleń dotyczyć będzie sytuacji Polski po wrześniu 1939 r., deportacji Polaków do ZSRS oraz ich ewakuacji w 1942 r.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniu oraz dostarczą sprawozdanie z lekcji przeprowadzonych w oparciu o materiały ze szkoleń (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.), otrzymają po zakończeniu kursu certyfikat wystawiony wspólnie przez IPN i MEiN (czerwiec 2023 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego odbędą się 16 stycznia 2023 r. w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Sienkiewicza 85/87. 

Zgłoszenia drogą mailową (magdalena.zapolska@ipn.gov.pl) przyjmujemy do 16 grudnia br.

Link do formularza zgłoszeniowego