wrzesień 27, 2022

Szkolenia eksperckie o różnicach międzykulturowych dla dyrektorów szkół i kadr nauczycielskich w województwie łódzkim

Szkolenie składa się z 6-godzinnego bloku. Odbędzie się ono w trzech terminach do wyboru:

  • 13.10.2022, godz. 9.00-15.00
  • 14.10.2022, godz. 9.00-15.00
  • 4.11.2022, godz. 9.00-15.00

(każda grupa po 15 osób)

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie HaKoach. Szkolenie organizowane we współpracy z Partnerem projektu Urzędem Miasta Łodzi.

Osoba do kontaktu: Eliza Gaust, tel. 516 216 714, e-mail: hakoach.lodz@gmail.com

Miejsce: Fabryka Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10

Zapisy do dnia 3.10.2022 pod adresem mailowym: hakoach.lodz@gmail.com

[liczba miejsc ograniczona!]

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia przerwę kawową.

Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki otrzymają certyfikaty.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Stereotypy i ich źródła
  • Historia społeczności romskiej w Polsce
  • Tradycje, zwyczaje, kultura
  • Charakterystyka poszczególnych grup romskich, na przykładzie grup mieszkających w Polsce
  • Jak budować relacje, wspólna płaszczyzna komunikacji
  • Różnice kulturowe ważne podczas interwencji
  • Przekrój grup mniejszościowych i migracyjnych w woj. łódzkim

Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenów ze społeczności romskiej.

Prowadzący: Karol Kwiatkowski i Karolina Kwiatkowska z Centralnej Rady Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów