luty 9, 2023

Stypendia dla najlepszych uczniów z województwa łódzkiego

Kurator oświaty Waldemar Flajszer i wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wręczyli w środę dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. Uroczystość miała miejsce w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

– Zdolności i pracowitość doprowadziły was do tego momentu. Przed wami jeszcze wiele wyzwań i wyborów, które zdecydują o tym, co będziecie robić w życiu. Życzę, żeby wybory, których dokonacie były trafne i pomnażały wasze talenty – zwrócił się do nagrodzonych Waldemar Flajszer. Kurator pogratulował uczniom, a także podziękował wspierającym ich nauczycielom i opiekunom.  

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 otrzymało 338, a stypendia Ministra Edukacji i Nauki 35 uczniów z województwa łódzkiego.

Stypendia PRM mogą otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z dwóch warunków: otrzymali promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
Stypendium otrzymuje tylko jeden uczeń w szkole. Kandydatów typują samorządy uczniowskie, a zatwierdzają rady pedagogiczne.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są natomiast uczniom lub absolwentom szkoły dowolnego typu, którzy m.in. uzyskali tytuł laureata międzynarodowej lub ogólnopolskiej olimpiady, osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, czy też wybitne sukcesy sportowe.

Obie nagrody wynoszą 3000 zł. Stypendium PRM wypłacane jest w dwóch ratach (w listopadzie i w kwietniu), a stypendium Ministra Edukacji i Nauki ma formę jednorazowej gratyfikacji.  

Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości