Styczeń 22, 2021

„Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”. Konkurs legislacyjny

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla szkół ponadpodstawowych ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.

Każda ze szkół ponadpodstawowych może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Zadaniem każdej drużyny jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego.

Zgłoszenia wraz z projektami należy nadsyłać do 8 lutego 2021 roku na adres: edukacja.prawna@ms.gov.pl

Link do szczegółowych informacji o konkursie na stronie internetowej ministerstwa