Marzec 6, 2019

Spotkanie ŁKO z przedstawicielami władz powiatów województwa łódzkiego

Łódzki Kurator Oświaty spotkał się w starostwie zgierskim z przedstawicielami władz powiatów województwa łódzkiego. Rozmawiano o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkolnictwie zawodowym i podwyżkach dla nauczycieli.

– W tym roku reforma edukacji wchodzi do samorządów powiatowych. Z jednej strony się cieszymy, bo wzrośnie liczba uczniów w prowadzonych przez nas szkołach, z drugiej strony to jednak duże organizacyjne wyzwanie – powiedział na powitanie Bogdan Jarota, starosta powiatu zgierskiego.
W siedzibie tego urzędu kurator Grzegorz Wierzchowski spotkał się w ostatni czwartek z przedstawicielami władz powiatów województwa łódzkiego, by porozmawiać o najważniejszych i najbardziej aktualnych wydarzeniach związanych z reformą oświaty. Kuratorowi towarzyszyli wicekurator Jolanta Kuropatwa, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Andrzej Krych, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji KO Dorota Derecka oraz dyrektorzy skierniewickiej i sieradzkiej delegatury KO Irena Maria Lesiak i Małgorzata Świątek-Słonina.

– W tym roku, oprócz absolwentów gimnazjów, w rekrutacji wezmą udział również absolwenci ósmych klas szkół podstawowych, ale w sumie uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie będzie więcej niż 10 lat temu. Każdy absolwent znajdzie w nich miejsce – zapewnił Grzegorz Wierzchowski.

Kurator przypomniał samorządowcom o zmianach w szkolnictwie zawodowym, które już przynoszą efekty. Jednym z nich jest zainteresowanie pracodawców współpracą ze szkołami, owocujące powstawaniem klas patronackich. – Kiedyś w wielu branżach brakowało pracowników, a w innych absolwenci nie mogli znaleźć pracy. Dlatego wiążemy ofertę edukacyjną szkół z rynkiem pracy – mówił Grzegorz Wierzchowski.

Odnosząc się do zapowiadanych przez oświatowe związki zawodowe protestów, kurator nawiązał do jednego z sondaży opinii publicznej, według którego aż 70 proc. rodziców uczniów nie popiera strajku nauczycieli w czasie egzaminów. Przypomniał też propozycje rządu zwiększające wynagrodzenia nauczycieli: prawie 4 mld zł na podwyżki, dodatki dla wyróżniających się nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych oraz specjalne dodatki dla stażystów, więcej płatnych godzin w dyspozycji dyrektorów szkół na zajęcia dodatkowe.

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Łodzi przedstawili prezentacje dotyczące najbliższej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz zadań samorządów powiatowych związanych z reformą edukacji.

W dalszej części spotkania przedstawiciele starostw zasygnalizowali problemy, które – ich zdaniem – mogą utrudnić rozpoczęcie kolejnego etapu reformy. Dotyczyły one przede wszystkim rozciągniętych w czasie terminów rekrutacji, braku odpowiedniej liczby nauczycieli zawodów oraz dowożenia uczniów do szkół. Największy niepokój samorządowców budzi jednak zapowiadany strajk. – Jeśli nastąpi w trakcie egzaminów, będą one powtórzone? – pytali goście spotkania.

Kurator odpowiedział, że powtórka egzaminów jest niemożliwa, ale wciąż wierzy w rozsądek, mądrość i poczucie odpowiedzialności nauczycieli, którzy nie dopuszczą do tego, by koszty sporów dorosłych ponosili uczniowie.
– Egzaminy kończące naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach czy matury to egzaminy państwowe. Dlatego mam nadzieję, że każdy uczeń, zgodnie z przysługującym mu prawem, będzie mógł do nich przystąpić i je zdać – powiedział na zakończenie Grzegorz Wierzchowski.