czerwiec 18, 2018

Spotkanie kuratora z finalistami konkursu i olimpiady „Losy żołnierza…”

Uczniowie, którzy reprezentowali województwo łódzkie w ogólnopolskich finałach konkursu i olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” spotkali się w czwartek z kuratorem Grzegorzem Wierzchowskim. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Zawody finałowe konkursu i olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” zostały rozegrane w dniach 7-9 czerwca w Warszawie. W konkursie uczestniczyło 75 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a w olimpiadzie – 50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

W czwartek podczas spotkania w Kuratorium Oświaty w Łodzi nagrody i dyplomy otrzymali: Szymon Popiela ze  Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim, Marcel Andrzej Witusik z SP nr 4 w Łasku-Kolumnie, Miłosz Biniek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, Mateusz Grzybowski z SP nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim, Adam Romański z Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie, oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie: Paweł Śmigiel i Kacper Szulc.

– O historii mówi się, że jest nauczycielką życia. Aby tak było, muszą zostać jednak spełnione pewne warunki: trzeba tę historię dobrze znać i umieć wyciągać z niej wnioski. Patrząc na waszą pasję i sukcesy jestem spokojny, że tę wiedzę i umiejętności już posiadacie. To bardzo ważne, bo to wy jesteście przyszłością naszego kraju – mówił podczas spotkania Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty.

Kurator podziękował także nauczycielom, którzy pomagali młodzieży w przygotowaniach do zawodów, oraz dyrektorom ich szkół. Gratulacje uczniom i opiekunom złożył również wizytator Jerzy Śnieć, koordynator konkursu i olimpiady w województwie łódzkim.