styczeń 8, 2021

Spotkania w sieradzkich szkołach

– Prawie trzy tysiące dzieci z terenu województwa korzysta w reżimie sanitarnym z półkolonii – powiedział Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, podczas konferencji prasowej w Sieradzu. W powiecie sieradzkim ze zorganizowanego przez szkoły wypoczynku korzysta 112 uczniów klas I-IV.

W czasie wizyty w najstarszym mieście naszego województwa kurator Waldemar Flajszer odwiedził jedną ze szkół – Szkołę Podstawową nr 10, gdzie dla 54 dzieci przygotowano niezwykle bogatą ofertę zimowego wypoczynku. Uczestnicy półkolonii mają m.in. zajęcia taneczne, plastyczne i kulinarne. 
– Chętni zgłosili się w ciągu kilku godzin – mówiła Helena Rajewska, dyrektor placówki. – Dzieci potrzebują kontaktu ze sobą i ze szkołą, tęsknią – dodała.

Kurator razem z prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą i wiceprezydentem Rafałem Matysiakiem oraz dyrektorem sieradzkiej delegatury KO Cezariuszem Mostowskim spotkali się także z panią dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 8 w Sieradzu Renatą Sobczak. Tu także, w drugim tygodniu ferii, dzieci będą mogły wziąć udział w przygotowanych dla nich zajęciach.

W czasie pobytu w Sieradzu kurator Waldemar Flajszer podkreślał, że odwiedzane szkoły to placówki oświatowe, które warto pokazać. – Poprzez spotkania z dyrektorami chcę okazać swoje wsparcie dla ich pracy i podziękować za to, co robią – mówił. Wyraził także przekonanie, że już niebawem powrócimy do nauki stacjonarnej – najpierw najmłodsi uczniowie, a potem stopniowo ósmoklasiści i maturzyści. Razem z włodarzami miasta zaapelował do nauczycieli klas I-III, by w dniach 11-15 stycznia jak najliczniej zgłosili się na testy na obecność SARS-CoV-2.

Poniżej – zdjęcia ze spotkań w sieradzkich szkołach