marzec 28, 2024

Sound in the Silence. Międzynarodowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli

 Nauczyciele i młodzież ze wszystkich krajów Europy mogą już zgłaszać się do wyjątkowego projektu, opartego na nowatorskiej formule łączącej wizyty w miejscach pamięci, naukę historii, oraz twórcze przetwarzanie zdobytej wiedzy z wykorzystaniem artystycznych środków wyrazu. Rozpoczęła się rekrutacja do tegorocznej edycji programu Sound in the Silence, organizowanej w Rumunii przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z partnerami lokalnymi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024.

Sound in the Silence to projekt z pogranicza sztuki, edukacji i historii, w ramach którego młodzież w wieku 15-19 lat wraz ze swoimi nauczycielami spotyka się w wybranych miejscach Europy, w sposób szczególny naznaczonych XX-wieczną historią. Projekt ma na celu zachęcenie młodego pokolenia Europejczyków do refleksji na temat trudnych aspektów wspólnej przeszłości. Udział w programie jest bezpłatny.

W tym roku, w dniach 5-13 października, cztery grupy złożone z nauczyciela i siedmiorga uczniów, spotkają się w Bukareszcie, gdzie zapoznają się z historią Rumunii w XX w., począwszy od pierwszej i drugiej wojny światowej, aż po okres komunistyczny i epokę Ceaușescu. Następnie udadzą się do dawnego więzienia w Pitești, które w latach 1949-51 stało się sceną jednego z najokrutniejszych eksperymentów „reedukacji” w dziejach nowożytnych. Zetknięcie z wielką historią stanie się inspiracją i punktem wyjścia do stworzenia przedstawienia łączącego ruch, dźwięk i kreatywne pisanie, przygotowanego pod opieką artystów.

Link do strony internetowej projektu