Czerwiec 17, 2020

Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2020

Prawie 348 tys. uczniów klas 8 szkół podstawowych przystąpiło 16 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów ósmoklasisty. W kolejnych dniach uczniowie będą zdawali matematykę i język obcy nowożytny. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wyniki zostaną ogłoszone 31 lipca.

Więcej informacji na stronie internetowej MEN. Link