Lipiec 6, 2020

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wyłoniła Regionalne Punkty Informacyjne FRSE na rok 2020-2021. Kuratorium Oświaty w Łodzi w drodze przeprowadzonego konkursu jest jedną z 20 instytucji, które będą reprezentować Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim regionie.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych. Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.
Zapraszamy do kontaktu.