Styczeń 25, 2022

Projekt „Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”

Centrum Rozwoju Kompetencji z siedzibą w Pleszewie prowadzi projekt pod nazwą „Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”. Adresatami są szkoły realizujące kształcenie w zawodach branży audiowizualnej, tj. technik realizacji nagrań, technik realizacji nagłośnień, technik fotografii i multimediów.

Organizator zachęca szkoły do uczestnictwa w projekcie w II semestrze obecnego roku szkolnego. Poszukuje również opiekunów stażu / autorów raportów z monitoringu pilotażowego wdrożenia opracowań powstałych w ramach projektu.

Nawiązanie współpracy między pracodawcami i szkołami z branży audiowizualnej oraz ich trwałe zaangażowanie w realizację praktycznej nauki zawodu będzie służyło wdrożeniu systemowych rozwiązań na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego – czyli umiejętności i kwalifikacji uczniów i absolwentów szkół zawodowych – do potrzeb rynku pracy.

Link do strony organizatora projektu z dodatkowymi informacjami