listopad 29, 2022

Projekt „Lekcja: Enter”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter”. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu  „Lekcja: Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli z całej Polski, przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Link do informacji na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich

Zachęcamy również do obejrzenia filmu,  pokazującego, jak mogą wyglądać lekcje prowadzone  przez nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach w projekcie.

Link do filmu

Szkolenia prowadzone są przez Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pozarządowe i Uczelnie Wyższe we współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli. Na terenie województwa łódzkiego szkolenia oferują również: Centrum Edukacji Nauczycieli Potest oraz Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”.