listopad 5, 2018

Projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości pt. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Jest to kampania kierowana do uczniów z klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ich rodziców i nauczycieli.
Fundacja Archezja, jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi.

Najważniejsze cele kampanii:
• odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela,
• edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu.

Koordynatorzy projektu wyślą ze skrzynki mailowej: ankieta@autorytet.org do wszystkich szkół maila wprowadzającego w kampanię.

Zapraszamy szkoły do zaangażowania się w poszukiwanie Autorytetu, czyli do udziału w kampanii.
Zapraszamy również na strony internetowe:
• autorytet.org – główna strona kampanii
• info.autorytet.org – instrukcja do przeprowadzenia ewaluacji zajęć

List do dyrektorów szkół. Plik do pobrania