czerwiec 21, 2017

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz Organy Prowadzące
szkoły niepubliczne

W związku z ogłoszonym dodatkowym naborem wniosków Kuratorium Oświaty w Łodzi zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organów prowadzących na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o udzielenie dotacji w ramach realizacji zadań Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki – „Bezpieczna+”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a.
Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru wniosków).