Grudzień 11, 2017

Wzory sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państw
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
organy prowadzące szkoły
z terenu województwa łódzkiego

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało formularz sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa lub strony internetowej Kuratorium (załącznik nr 1).
Link do sprawozdań na stronie www MEN

Jednocześnie informuję, że zgodnie z umową organy prowadzące szkoły zobowiązane są także do złożenia sprawozdania finansowego, które dostępne jest na stronie internetowej Kuratorium (załącznik nr 2).

Proszę o wypełnienie ww. sprawozdań i przekazanie ich w formie papierowej do Kuratorium
w terminie do 15 stycznia 2018 r.

Ponadto formularz sprawozdania z realizacji Programu wg wzoru opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 1) proszę również przesłać w wersji elektronicznej na adres: program.czytelnictwo@kuratorium.lodz.pl

Ewentualne pytania dotyczące kwestii merytorycznych mogą Państwo kierować na adresy poczty elektronicznej zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji:
hcyrulska@kuratorium.lodz.pl
oraz wizytatora eceler@kuratorium.lodz.pl
lub st. inspektora asenderecka@kuratorium.lodz.pl

Pytania dotyczące kwestii finansowych proszę kierować do Wydziału Finansowo-Księgowego Kuratorium.

załącznik nr 1- sprawozdanie MEN
załącznik nr 2- sprawozdanie finansowe