Kwiecień 9, 2021

Realizacja programu „Aktywna tablica” w roku 2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Wobec powyższego, zmianie ulegną formularze wniosków oraz terminy ich składania.

Wszelkie informacje będą publikowane niezwłocznie po zakończeniu prac nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego Rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2021, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakładce – Szkoły i organy prowadzące/Programy rządowe/Aktywna Tablica.

Link do zakładki poświęconej programowi Aktywna tablica