Grudzień 3, 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przesunięcie terminów składania wniosków

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, informujemy, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2324).

Termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 6 grudnia 2019 r.

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody za pośrednictwem Łódzkiego Kuratora Oświaty upływa 12 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Dzięki przesunięciu terminów składania wniosków możliwe będzie wnioskowanie o wsparcie finansowe przez wszystkie zainteresowane podmioty.
Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu.
W związku z powyższym, wszystkie wnioski złożone w terminie do 20 listopada 2019 r. powinny zostać złożone ponownie.

Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa