Marzec 14, 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Lista szkół i bibliotek pedagogicznych, którym w roku 2018 zostanie przyznane dofinansowanie

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, przedstawia listę szkół i bibliotek pedagogicznych, którym w roku 2018 zostanie przyznane dofinansowanie w ramach programu.
Termin realizacji zakupów oraz sposób dokumentowana poniesionych wydatków określi umowa zawarta między Łódzkim Kuratorem Oświaty a organem prowadzącym szkołę.

Plik do pobrania:
Wykaz szkół i bibliotek pedagogicznych, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w 2018 r.