styczeń 27, 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Tabele monitoringowe

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 prosimy organy prowadzące o wypełnienie tabel monitoringowych.

Dla placówek wychowania przedszkolnego – Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1., dla szkół Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Dane wpisują Państwo w poszczególne tabele dla każdej placówki osobno.

W załączniku tabele monitoringowe oraz instrukcje ich wypełnienia. Przekazujemy również definicje wskaźników.

Wypełnione tabele należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres program.czytelnictwo@kuratorium.lodz.pl w terminie do 15 lutego 2022 r.

Ewentualne pytania mogą Państwo kierować do Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego nr. tel. (42) 637-70-55 wew. 34.

Załączniki: 

Tabele monitoringowe – definicje wskaźników

Tabele monitoringowe – Priorytet 3 – Kierunek interwencji 32

Tabele monitoringowe – Priorytet 3 – Kierunek interwencji 31

Instrukcja wypełnienia. Tabele monitoringowe – Priorytet 3 – Kierunek interwencji 32

Instrukcja wypełnienia. Tabele monitoringowe – Priorytet 3 – Kierunek interwencji 31

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m.in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Grafika z logotypami urzędów